Tábor

Informace k táboru 2018
                                                                        
Termín 28.7.-15.8.

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Celková cena tábora ve 3600Kč

Platba

Nejjednodušší je to na účet našeko střediska kde použijete správný VS (seznam níže).
číslo účtu je: 2701418660/2010 !!! Pozor od loňského roku došlo ke změně účtu!!!
Další mozností je to v hotovosti v tomto případě je vhodné se domluvit na datu předání se mnou na lukas@zlin6.cz

Pokud Máte ve středisku více dětí lze zadat jen jeden bankovní příkz k úhradě pod VS jednoho z dětí a následně zaslat e-mail na hela@zlin6.cz ve kterém bude použitý VS a celková poslaná částka pro pěsnou identifikaci platby a následně v e-mailu rozepsat VS všech Vašich dětí a u každého VS uvedete částku kolik patří k tomu konkrátnímu VS. (to aby byli peníze správně přiřazeny ke správnému jménu)
Druhá varianta je zadat ke každému VS samostatný příkaz k úhradě.

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V obou případech volejte na tel.: 736 703 503 (Helena Straková) nebo pište na adresu: K Pasekám 569/9, 760 01, Zlín, e-mail: hela@zlin6.cz

Přihláška

Přihláška má celkem 3 části.

část:

        A  ta slouží ke sdělení nejdůležitějších informací (odevzdává se co nejdříve)

        B  ta slouží k potvrzení od lékaře (odevzdává se co nejdříve - po individuální domluvě na lukas@zlin6.cz se může odvzadzat i u autobusu                                                              za podmínky že je včas odevzadá část A)

        C  tato část slouží k potvrzení o bezinfekčnosti (odevzdává se v den odjezdu na tábor)

Papírová přihláška bude/byla distrubuována v papírové formě na schůzce 1.6.2018
Níže si můžete stáhnout jednotlivé části k tisku.

Adresa tábora

Skautský tábor Lidečko - Račné
Horní Lideč
756 12

Údaje k přihlášce

S Přihláškou B si lékař určitě poradí a na části C není nic komplikováněho, ale k části A zde upřesním některé údaje

Termín konání je sice 28.7.-15.8.(pokud se Váš syn může účastnit jen na část tábora např. z důvodů roddiné dovolené píše se datum                                                                 upravené na dobu kdy tam reálně bude)
Vedoucí tábora: Jan Riedl
Zástupce vedoucího tábora: Lukáš Michalík
Cena: 3 600Kč (pokud se Váš syn může účastnit jen na část tábora např. z důvodů roddiné dovolené píše se cena snížená)

Výse informací na lukas@zlin6.cz nebo na stánkách našeho střediska zlin6.cz. Informace jsou také v posledním čísle našeho oběžníku Zpravodaj číslo 42.

Odevzdání přihlášky

Nejjednoduchší je to odezdrat rádcům na páteční chůzde nebo se mužete domluvit individuálně na lukas@zlin6.cz a to do konce června.
Možnost i pozdějšího odevzdání po dohodě na lukas@zlin6.cz.

Teď už jednině po domluvě na lukas@zlin6.cz

Ċ
Lukáš Michalík,
27. 5. 2018 3:24
Ċ
Lukáš Michalík,
27. 5. 2018 3:24
Ċ
Lukáš Michalík,
27. 5. 2018 3:24
Ċ
Lukáš Michalík,
27. 5. 2018 3:24
Comments